Aktuality

  Hledej  

Nalezeno 31 záznamů z celkového počtu 31, zobrazeny 1. - 20.
[ 1 ]  2 

30.1. 2021

Vitreoretinální škola

Červen 2021

čti více

VR škola je v plánu v prvním týdnu měsíce června. Původně přihlášení zájemci z roku 2020 se chtějí účastnit v roce 2021. Další zájemci se mohou  hlásit jako náhradníci na mail ernesjan@centrum.cz

2.12. 2020

20. VÝROČÍ ČVRS

Děkujeme, že jste s námi oslavili 20.narozeniny ČVRS. Celý hodinový záznam bude dostupný na webu Ophthalmology News. 

čti více

Děkujeme, že jste s námi oslavili 20.narozeniny ČVRS. Celý hodinový záznam bude dostupný na webu Ophthalmology News. 


Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a kamarádi, milá vitreoretinální rodino!

ČVRS je letos dvacet let.

Slečna v nejlepších letech, všechno má ještě před sebou a přesto už může i vzpomínat. 

Děkujeme, že jste si našli čas a oslavili s námi 20. narozeniny naší ČVRS. 

Významné věci se mají v životě připomínat, potvrzuje se tím jejich často již i tak jasná a nezpochybnitelná hodnota. 

K oslavám patří dort a přípitky. Svíčky na tom letošním dortu sfoukl první prezident ČVRS Jan Ernest a připít jsme si museli každý sám doma. Ale příští rok si ten přípitek zopakujeme parádně se vším všudy! 

A co by to bylo za narozeniny bez dárku? Pro všechny členy ČVRS s uhrazeným členským poplatkem za letošní rok jsme jeden připravili - Almanach ČVRS-20 let. Vzpomínky, rozhovory, medailonky, přání a gratulace od našich kolegů a partnerů, historické dokumenty a samozřejmě spousty fotek. 

Děkujeme všem za podporu a partnerství v tom nejlepším slova smyslu. 

Přejeme vám klidný konec roku a hodně zdraví a štěstí v příštím, snad lepším, roce. 

Výbor ČVRS

Fotogalerie

21.10. 2020

Všem členům ČVRS - důležité!

Důležité oznámení

čti více

Dopis všem členům [PDF]

8.10. 2020

XX. kongres ČVRS zrušen

Důležitá informace

čti více

Z rozhodnutí výboru ČVRS byl výroční XX. kongres ČVRS v Mikulově definitivně zrušen, čti více

27.8. 2020

Sjezd ČOS distanční formou.

Důležitá informace

čti více

Organizační výbor sjezdu ČOS v koordinaci s výborem ČOS rozhodl o virtuální podobě nadcházejícího kongresu ČOS.

Čti více

27.8. 2020

Vejdovského den distanční formou.

Informace

čti více

Organizační výbor Vejdovského dne rozhodl o virtuální podobě této blížící se odborné akce.

Čti více

17.7. 2020

Optická koherenční tomografie - kód výkonu

Vyjádření České vitreoretinální společnosti k případnému opětovnému projednávání zavedení OCT kódu do Sazebníku zdravotních výkonů.

čti více

Výbor ČVRS na své poslední schůzi projednal případné opětovné projednávání zavedení OCT kódu do Sazebníku zdravotních výkonů.

Čti více [PDF]

17.7. 2020

Ozurdex

Stanovisko Výboru ČVRS k problematice použití přípravku Ozurdex

čti více
 Výbor ČVRS na své poslední schůzi projednal problematiku dostupnosti a indikací přípravku Ozurdex na území ČR. 
Čti více [PDF]
17.7. 2020

Fotodynamická terapie (PDT)

Stanovisko Výboru ČVRS k problematice použití přípravku Visudyne při provedení výkonu fotodynamické terapie (PDT)

čti více
Výbor ČVRS na své poslední schůzi projednal problematiku použití přípravku Visudyne při provedení fotodynamické terapie. 
Čti více [PDF]
17.7. 2020

Fluorescenční angiografie

Stanovisko Výboru ČVRS k problematice použití přípravku Fluorescite/Fluocyne při provedení výkonu fluorescenční angiografie (FAG)

čti více
Výbor ČVRS na své poslední schůzi projednal problematiku použití přípravku Fluorescite/Fluocyne při provedení výkonu fluorescenční angiografie. 
Čti více [PDF] 
16.7. 2020

20. Kongres ČVRS

Pozvánka na kongres

čti více

Zveme Vás na slavnostní 20. Kongres České vitreoretinální společnosti, který se bude konat ve dnech 26. až 28. listopadu 2020 v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově.

V přiloženém PDF dokumentu můžete zhlédnout pozvánku, témata kongresu a provést registraci na kongres.

2.6. 2020

Diabetes mellitus - oční komplikace

Říjen 2020

čti více

XXI. mezioborové sympozium DIABETES MELLITUS – oční komplikace, se bude konat 9. října 2020 v prostorách Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1)

Sympozium pořádá Centrum diabetologie IKEM a akce je garantována Českou diabetologickou společností ČLS JEP, Českou oftalmologickou společností ČLS JEP a Českou vitreoretinální společností.

Odbornými garanty akce jsou prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

14.4. 2020

Ocenění nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let za rok 2019

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) každoročně vyhlašuje trojici nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let.

čti více

Výsledek hlasování si můžete prostudovat v přiloženém dokumentu [PDF].

17.3. 2020

Anti-VEGF léčba v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Důležitá informace

čti více

Materiály ke stažení:

25.1. 2020

Rheoferéza

Suchá forma VPMD

čti více

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) a Česká oftalmologická společnost (ČOS) po projednání ve svých výborech společně vydávají odborné doporučení k indikaci a léčbě suché formy věkem podmíněné makulární degenerace pomocí rheoferézy. Podrobnější údaje uvádíme v záložce Doporučené postupy.

25.1. 2020

Aktualizace aplikačních center ČR

Aktualizace dle krajů

čti více
Výbor ČVRS aktualizoval seznam pracovišť s úhradou centrové léčby. Seznam center a kontaktních osob je v záložce Anti-VEGF léčba.
Shromážděné údaje nejsou kompletní, neboť některá centra nedodala (ani po opakovaných výzvách na posledních setkáních center) žádné informace.
Nadále prosíme o tyto údaje: kontaktní osoba pro dané centrum, spojení na tuto osobu (alespoň email), seznam nasmlouvaných diagnóz a seznam pojišťoven, které uzavřely s centrem smlouvu o poskytované péči.
Tyto informace prosíme odesílat na adresu: cvrsinfo@gmail.com
Centra (jejich kontaktní osoby) budou ze strany ČVRS informována o důležitých novinkách a plánujeme jim také zasílat další informace a pozvánky na společná setkání.
30.6. 2019

Zpráva z porady PS pro SZV na MZ

Dokument je ke stažení ve formátu PDF

čti více

Zpráva z jednání Pracovní skupiny pro Sazebník zdravotních výkonů na Ministerstvu zdravotnictví ČR ze dne 6. 6. 2019.

19.4. 2019

Interpretace indikačních omezení úhrady centrové léčby

Interpretace stávajícího znění indikačních omezení úhrady centrové léčby - společný dokument ČVRS

čti více

Návrh výkladu podmínek úhrady centrové léčby

Soubor ke stažení ve formátu PDF.

10.4. 2019

Shrnující komentář k současné centrové léčbě

Shrnující komentář k současné situaci - diagnózy pro centrovou léčbu a aplikace do obou očí v jednom dni/v jednom kalendářním měsíci

čti více

Vážení kolegové,
v návaznosti na změnu podmínek úhrady s možností anti-VEGF terapie (VPMD, DME, RVO a patologická myopie) a CNV u vzácných příčin (jen Lucentis) do obou očí doporučujeme v souladu s ČOS a s pokyny pojišťovny tento postup:

1) nadále odlišovat indikace dle základní diagnózy:
VPMD = H 353
DME = E 103 + H 360 /nebo/ E 113 + H 360
RVO = H 348
patol. myopie = H 350 + H 442
CNV u jiných příčin = H 350

2) vykazovat injekci (jako doposud) kódem 75 231

3) pozn. pro informaci - detailní rozpis (registrační list) výkonu 75 231
   CAVE: tento kód je omezen frekvencí 1x za 1 den (https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75231)

Ovšem po ujištění MZ a VZP – lze podle Kapitoly 1 "Obecná pravidla pro vykazování výkonů", odst. 1 "Vykazování výkonů" bodu 2. vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna  pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně.

(viz příloha 010-2019-cvrs-MZ vyjadreni k aplikaci do OO)

4) k výkonu injekce ještě vykazovat stranovou příslušnost (lateralitu)
signálním kódem pro výkon
pravé oko = 09569 zákrok na pravé straně
levé oko  = 09567 zákrok na levé straně 

(viz příloha 011-2019-cvrs-VZP k urceni laterality pri aplikacich do OO)

[ 1 ]  2 
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02