Pro nové členy

Česká vitreoretinální společnost je občanské sdružení založené za účelem vytvoření platformy pro prezentaci a diskusi mezi jednotlivými odborníky zajímajícími se o onemocnění zadního segmentu oka. 

Členskou základnu tvoří lékaři se zájmem o zmíněnou problematiku nebo další fyzické a právnické osoby mající vztah k oftalmologii. Plné znění stanov společnosti najdete ZDE 

Členství lze získat vyplněním online registračního formuláře na našich stránkách a zaplacením členského poplatku. Členský příspěvek pro kalendářní rok je stanoven na 1000,- Kč. Termín zaplacení je vždy do posledního dne dubna odpovídajícího roku. Informace o bankovním spojení jsou v následující tabulce.

č. účtu 576305413
banka 0300
BIC CEKOCZPP
IBAN CZ 70 0300 0000 0005 76305413
variabilní symbol vaše členské číslo nebo rodné číslo
 členské číslo členské číslo se Vám zobrazí po přihlášení k Vašemu účtu
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02