2.6. 2020

Diabetes mellitus - oční komplikace

Říjen 2020.

čti více

XXI. mezioborové sympozium DIABETES MELLITUS – oční komplikace, se bude konat 9. října 2020 v prostorách Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1)

Sympozium pořádá Centrum diabetologie IKEM a akce je garantována Českou diabetologickou společností ČLS JEP, Českou oftalmologickou společností ČLS JEP a Českou vitreoretinální společností.

Odbornými garanty akce jsou prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. a doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.

14.4. 2020

Ocenění nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let za rok 2019

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) každoročně vyhlašuje trojici nejlepších prací s VR tématikou autorů do 35 let..

čti více

Výsledek hlasování si můžete prostudovat v přiloženém dokumentu [PDF].

14.4. 2020

20. Kongres ČVRS - Základní informace

Pozvánka na kongres.

čti více

Zveme Vás na slavnostní kulatý 20. Kongres České vitreoretinální společnosti, který se bude konat ve dnech 26. až 28. listopadu 2020 v kongresovém centru hotelu Galant v Mikulově.

Pozvánku a témata kongresu můžete zhlédnout v přiloženém dokumentu [PDF].

17.3. 2020

Anti-VEGF léčba v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

Důležitá informace.

čti více

Materiály ke stažení:

25.1. 2020

Rheoferéza

Suchá forma VPMD.

čti více

Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) a Česká oftalmologická společnost (ČOS) po projednání ve svých výborech společně vydávají odborné doporučení k indikaci a léčbě suché formy věkem podmíněné makulární degenerace pomocí rheoferézy. Podrobnější údaje uvádíme v záložce Doporučené postupy.

25.1. 2020

Aktualizace aplikačních center ČR

Aktualizace dle krajů.

čti více
Výbor ČVRS aktualizoval seznam pracovišť s úhradou centrové léčby. Seznam center a kontaktních osob je v záložce Anti-VEGF léčba.
Shromážděné údaje nejsou kompletní, neboť některá centra nedodala (ani po opakovaných výzvách na posledních setkáních center) žádné informace.
Nadále prosíme o tyto údaje: kontaktní osoba pro dané centrum, spojení na tuto osobu (alespoň email), seznam nasmlouvaných diagnóz a seznam pojišťoven, které uzavřely s centrem smlouvu o poskytované péči.
Tyto informace prosíme odesílat na adresu: cvrsinfo@gmail.com
Centra (jejich kontaktní osoby) budou ze strany ČVRS informována o důležitých novinkách a plánujeme jim také zasílat další informace a pozvánky na společná setkání.
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02