Vitreoretinální škola

Vitreoretinální škola ČVRS je jedinečným výukovým programem organizovaným každoročně Českou vitreoretinální společností. V jejích počátcích stála společná myšlenka tehdejšího prezidenta ČVRS Jana Ernesta a představitelů firmy Askin.

Postupem let se s podporou dalších firem akce rozšířila do bezprecedentní výukové platformy pro všechny, kdo se chtějí v rámci oftalmologie věnovat vitreoretinální problematice. 

Vitreoretinální škola je 4-denní akcí, která je složena z celého spektra aktivit: výukové lekce a přednášky, kulaté stoly, diskusní video-snídaně, operativa na simulátoru, wetlab, prezentace kazuistik a prezentace 3D videí.

Všechny prezentace, kulaté stoly i asistence při výuce ve wet-labu jsou vedeny předními odborníky z celé České republiky. K dispozici jsou nejmodernější operační přístroje a mikroskopy a pro 3D prezentace videí 3D NGENUITY systém.

Naší snahou je propojit nastupující generaci VR specialistů s předními odborníky, konfrontovat názory a postupy různých pracovišť a spoluvytvářet vědeckou komunitu. Neformální charakter akce umožňuje vytvořit přátelské a kolegiální vazby, které účastníci ocení v příštích letech své kariéry.

Šíře záběru školy je maximálně komplexní. V přednáškách (tištěné podklady pro každého účastníka) a praktické výuce je škola zaměřena na tato témata:

 • Historie a základy PPV
 • Nitrooční chirurgie (úvod do PPV)
 • Principy laserové léčby
 • Komplikace a chyby laserové léčby
 • Laserkoagulace sítnicových patologií jiných než DM
 • Tamponády ve vitreoretinální chirurgii/Nitrooční tamponády
 • Komplikace silikonové nitrooční tamponády
 • Komplikace plynové tamponády
 • Indikace PPV při sklivcových zákalech
 • PPV u cystoidního makulárního edému
 • PPV u papilární jamky
 • VR rozhraní – VMT, ERM, IMD
 • Amoce (diagnostika, klasifikace, léčba)
 • Kryochirurgické řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice
 • PVR (diagnostika, klasifikace, léčba)
 • Kombinovaná PPV s operací katarakty
 • Subluxovaná čočka a PPV
 • 3D vitrektomie (technika, výhody - nevýhody)
 • Sutura otevřených poranění oka - šicí techniky
 • PPV s keratoprotézou - dočasná keratoprotéza ve VR chirurgii
 • Traumatologie (klasifikace, principy a timing ošetření)
 • Diabetická retinopatie
 • Indikace PPV při VPMD a subretinálním krvácení
 • Intravitreální aplikace léčiv
 • Endoftalmitidy po aplikacích intravitreálních léčiv

Aby každému účastníku mohla být nabídnuta skutečně individuální péče, je počet míst ve VR škole omezen na 20.

Přihlášky na akci jsou evidovány v průběhu celého roku podle pořadí doručení k rukám koordinátora této akce – Jana Ernesta.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na konec března každého roku.

Termín konání bude vždy upřesněn na stránkách ČVRS v sekci "Aktuality" – obvykle víkend na přelomu května a června.

Organizační výbor: Jan Ernest, Michaela Nováková, Pavel Němec

Koordinátor: Jan Ernest

Sponzorující firmy: Askin, Alcon/Novartis, Bayer

Kontaktní e-mail: jan.ernest@uvn.cz

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02