Pozvánky na schůze

Minimální počet schůzí Výboru ČVRS během kalendářního roku je stanoven na 4. Schůze jsou vázány na termíny velkých celostátních akcí: Vejdovského den Vitreoretinální škola, Sjezd ČOS, Kongres ČVRS.

Výjimečnou schůzi svolává prezident v jakémkoliv jiném termínu při žádosti nadpoloviční většiny všech členů Výboru ČVRS (6 z 10).

Pozvánky s navrženým programem schůze rozesílá členům Výboru ČVRS prezident a to minimálně týden před konáním schůze Výboru ČVRS.

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02