Specializovaná vitreoretinální péče

Specializovaná vitreoretinální péče

1) Struktura specializovaných vitreoretinálních center
2) Management akutní vitreoretinální péče

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02