Specializovaná vitreoretinální péče

Specializovaná vitreoretinální péče

1) Struktura specializovaných vitreoretinálních center
2) Management akutní vitreoretinální péče

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02