ČVRS podmínky aplikačního centra

Podmínky České vitreoretinální společnosti pro doporučení nového tzv. aplikačního centra pro centrovou terapii ze zvláštních přidělených rozpočtů.

Deklarované podmínky pro doporučení pracoviště slouží jako doklad a potvrzení odborné kvality a technického zabezpečení žádajícího pracoviště.

Doporučení oběma odbornými společnostmi (ČOS a ČVRS) je nutným podkladem pro rozhodování zdravotních pojišťoven o přidělení statusu specializovaného pracoviště a přidělení odpovídajícího rozpočtu na centrovou terapii.

Doporučení pracoviště společností ČVRS není pro plátce zdravotní péče zavazující, je pouze potvrzením odborné a technické úrovně žádajícího pracoviště.

O definitivním zařazení mezi tzv. aplikační centra rozhoduje plátce (pojišťovna) na základě regionálního a finančního racionálního rozprostření péče v rámci ČR.

1) Personální zajištění pracoviště – uvedení vedoucího pracovníka, garanta centrové péče na pracovišti a počtu lékařů určených pro diagnostickou a léčebnou péči (vedoucí pracovník s licencí primáře/vedoucího lékaře, garant s atestací v oboru oftalmologie a s odbornou specializací na problematiku zadního segmentu).

2) Technické vybavení pracoviště – technické vybavení musí být dostatečné pro kontrolu plnění podmínek indikačních omezení úhrady této léčby a pro sledování pacientů v průběhu terapie dle platných spc přípravků. Žádost musí obsahovat soupis dostupných diagnostických metod přímo na konkrétním pracovišti (přesná typizace přístrojů a firma výrobce není nutná).

3) 24-hodinová kontaktní služba – pracoviště deklaruje zajištění stálé telefoní linky pro konzultace zařazených pacientů.

4) Řešení komplikací – deklarace schopnosti řešit možné komplikace vyplývající z aplikací centrové léčby. A) forma řešení přímo na pracovišti – deklarace schopnosti provádět vitreoretinální operativu včetně uvedení operatéra. B) forma smluvního řešení v blízkém spolupracujícím vitreoretinálním operačním pracovišti – uvést, o které pracoviště se jedná (ČVRS bude vyžadovat i vyjádření tohoto smluvního centra o navázané spolupráci)

5) Dodržování etického postupu – žádající pracoviště musí deklarovat, že v případě přidělení statusu a rozpočtu, bude ve svém konání postupovat v souladu s etickými, medicínskými a právními souvislostmi této léčby.

ČVRS©2018

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02