Konzultační a aplikační centra

Seznam center

Konzultační centra
Aplikační centra pro centrovou léčbu
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02