Společnost

Společnost sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a další právnické subjekty, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku.
Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o onemocněních sítnice v co nejširších vrstvách veřejnosti. Garantuje zvyšování odborné úrovně specialistů.

Česká vitreoretinální společnost spolupracuje úzce s ostatními odbornými lékařskými společnostmi i dalšími právními subjekty, jejichž činnost souvisí s vitreoretinální problematikou, navazuje mezinárodní kontakty s vědeckými společnostmi a předními odborníky ve zmiňované oblasti. Hlavním partnerem v České republice je Česká oftalmologická společnost při České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Informovanost členů o všech záležitostech je zajištěna prostřednictvím WWW stránek.
Česká vitreoretinální společnost pravidelně každoročně organizuje kongres věnovaný vitreoretinální problematice. V období mezi kongresy se členové společnosti schází na pracovních dnech, které jsou organizovány podle aktuální potřeby.

Stanovy společnosti

Specializovaná vitreoretinální péče

Pro nové členy

Zápisy ze schůzí

Kontakty

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02