Struktura specializovaných vitreoretinálních center

Pro poskytování vysoce specializované vitreoretinální péče o akutní vitreoretinální stavy  v oftalmologii jsou nezbytné technické a personální podmínky a požadavky:

a) Požadavky na technické vybavení vitreoretinálního centra (VRC)

- Lůžkové oftalmologické zařízení
- Samostatný vitreoretinální sál vybavený 1-2 operačními stoly
- Operační mikroskop vybavený inverzním systémem
- Vitrektom pro chirurgii zadního segmentu
- Fakoemulzifikační jednotka
- Endolaser
- Operační sety s mikrochirurgickými nástroji pro chirurgii předního i zadního segmentu
- Kryochirurgická jednotka
- Keratoprotéza

b) Požadavky na diagnostické vybavení

- Funduskamera s možností provádění fluorescenční angiografie
- Digitální zobrazovací systémy (OCT,UBM)
- Ultrazvuková diagnostika (a,b, biometrie)
- Oftalmoskopie přímá a nepřímá včetně vyšetřovacích kontaktních a bezkontaktních čoček

c) Požadavky na personální obsazení

- Minimálně 5 lékařů
- vitreoretinální chirurg (vedoucí VR týmu) se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie s minimální desetiletou praxí v oboru
- 2 vitreoretinální chirurgové se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie
- 2 oftalmologové se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie a erudicí v diagnostice a léčbě zadního segmentu oka
- Nepřetržitá 24 hodinová dostupnost operačního týmu
- Nepřetržitá 24 hodinová dostupnost anesteziologického týmu

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02