Aktuality

  Hledej  

Nalezeno 66 záznamů z celkového počtu 66, zobrazeny 61. - 66.
 1  2  3  [ 4 ]

9.4. 2019

Zpřesnění kódu OCT vyšetření

Informace

čti více
  1. Zpřesnění kódu OCT vyšetření uvedeného v Sazebníku zdravotních výkonů pro 2019 pod kódem 75152.
  2. ČVRS po jednání s představiteli MZ ČR navrhla zpřesnění již publikovaného kódu OCT vyšetření. Podmínky současného znění Registračního listu výkonu jsou velmi nepřesné. Proto byla navržena změna v textu Registračního listu: „Výkon je možné provádět na pracovišti vybaveném spektrálním OCT přístrojem při kontrolních vyšetřeních po zahájení tzv. centrové léčby intravitreálním přípravkem. Vyšetření je možno vykázat jen při současné aplikaci intravitreálního přípravku - v praxi to znamená vazbu tohoto vyšetření na vykázání ZULPu k výkonu 75231 (aplikaci intravitreální injekce).“

Zároveň jsme požádali změnu omezení frekvence tohoto výkonu z 1/1 na 2/1 den. Tato žádost souvisí se změnou indikačních omezení úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019, podle které je možno léčit obě oči u jednoho pacienta při splnění indikačních podmínek.

9.4. 2019

Nová indikace k antiVEGF terapii

Informace

čti více
  1. Nová indikace k antiVEGF terapii (pouze Lucentis) – choroidální neovaskularizace (oCNV) ze vzácných příčin.Po dohodě s VZP doporučujeme všem aplikačním centrům vykazovat antiVEGF terapii u těchto onemocnění pod kódem nemoci dle MKN-10 – H 350.
  2. Celý text indikačního omezení: Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) u onemocnění oka ze vzácných příčin. Jedná se o pacienty se vstupní nejlépe korigovanou zrakovou ostrostí v rozmezí 24 až 83písmen (ETDRS). Léčba je hrazena do vymizení příznaků aktivity onemocnění definovanými jako poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinálnítekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze. U pacientů, u kterých nebylo po 3 injekcích Lucentis dosaženo zisku ZO alespoň 5 písmen, není terapie dále hrazena. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže objevení se příznaků aktivity onemocnění (poškození zraku způsobené intraretinální nebo subretinální tekutinou nebo aktivním prosakováním v důsledku CNV léze) za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.
9.4. 2019

Důležité upozornění centrům anti-VEGF léčby

Informace

čti více

Důležité informace k anti-VEGF léčbě ZDE.

9.1. 2019

OCT kód

Jednání stran úhrady OCT vyšetření

čti více

Pod odkazem "Společnost" a "OCT kód" naleznete materiály, které se týkají stanovisek, návrhů a doporučení jednotlivých stran zapojených do jednání stran úhrady vyšetření optickou koherenční tomografií v oftalmologii (OCT vyšetření).

3.11. 2017

Výzva pro členy: Aktualizujte si své udaje

čti více

Prosíme všechny členy ČVRS o aktualizaci svých údajů zde, na webu ČVRS.

 

Aktualizaci můžete provést náslodovně:

Krok 1: Klikněte na tento odkaz

Krok 2: Zajedte své jméno a příjmení

Krok 3: Vyplňte svůj aktuání email

Krok 4: Na email Vám bude zaslán email s vaším přihlašovacím jménem (vaše členské číslo) a vygenerovaným heslem

Krok 5: Přihlašte se těmito údaji

Krok 6: Nyní jste přihlášeni ve svém učtu, kde můžte editovat své údaje

2.10. 2017

Sekce výukové materiály byla uvedena do života

čti více

Mílé kolegyně, milí kolegové,

právě jsem uvedl do života sekci výukové materiály. Je tam už první vlaštovka. První operační video. Další budou doufám brzy následovat.

Váš

Petr Kolář

 1  2  3  [ 4 ]
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02