Zpřesnění kódu OCT vyšetření

  1. Zpřesnění kódu OCT vyšetření uvedeného v Sazebníku zdravotních výkonů pro 2019 pod kódem 75152.
  2. ČVRS po jednání s představiteli MZ ČR navrhla zpřesnění již publikovaného kódu OCT vyšetření. Podmínky současného znění Registračního listu výkonu jsou velmi nepřesné. Proto byla navržena změna v textu Registračního listu: „Výkon je možné provádět na pracovišti vybaveném spektrálním OCT přístrojem při kontrolních vyšetřeních po zahájení tzv. centrové léčby intravitreálním přípravkem. Vyšetření je možno vykázat jen při současné aplikaci intravitreálního přípravku - v praxi to znamená vazbu tohoto vyšetření na vykázání ZULPu k výkonu 75231 (aplikaci intravitreální injekce).“

Zároveň jsme požádali změnu omezení frekvence tohoto výkonu z 1/1 na 2/1 den. Tato žádost souvisí se změnou indikačních omezení úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019, podle které je možno léčit obě oči u jednoho pacienta při splnění indikačních podmínek.


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02