OPĚT SKVĚLÁ VR ŠKOLA

OPĚT SKVĚLÁ VR ŠKOLA

Vitreoretinální škola 2024 proběhla v Monínci ve dnech 29.5.-1.6. 2024. Opět náročná, opět úspěšná, přátelská a profesionální.

VR škola je jedinečným výukovým programem organizovaným každoročně Českou vitreoretinální společností. Vitreoretinální škola propojuje nastupující generaci VR specialistů s předními odborníky a spoluvytváří tak propojenou vědeckou komunitu. Neformální charakter akce umožňuje vytvořit přátelské a kolegiální vazby, které účastníci ocení v příštích letech své kariéry. VR škola i letos dostála své pověsti – náročný program, wetlaby, přednášky, kulaté stoly, práce na simulátoru, rozbory videí a 3D záznamů operací. Zároveň ale i neformální setkání, diskuse, volnočasové aktivity a nová přátelství a kontakty, rodinná a přátelská nekonfliktní atmosféra. Je pro nás, kteří jsme stáli u VR školy hned od jejích prvních ročníků, potěšitelné vidět, jak se z prvních absolventů školy v průběhu let stali nastupující lektoři právě této školy. Vnímáme to jako jasné potvrzení kvality této školy - kruh výuky mezi generacemi se tak uzavírá a doufáme, že přesně tímto způsobem bude dále pokračovat. Gratulujeme všem účastníkům k úspěšnému absolvování náročného výukového programu.

 


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02