DOPORUČENÉ POSTUPY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU RVO

 Vážené kolegyně a kolegové,

Výbor ČVRS odsouhlasil nové znění Doporučených postupů ČVRS pro diagnostiky a léčbu retinálních venózních okluzí (RVO). Připravený text předkládáme k oponentní recenzi našim kolegům z Výboru ČOS. Po zapracování jejich připomínek a podnětů půjdeme opět klasickou cestou publikace v České a slovenské oftalmologii a zveřejnění našich stránkách.


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02