Doporučení ČVRS stran vyšetření BCVA u pacientů indikovaných k antiVEGF (centrové) terapii

Doporučení ČVRS stran vyšetření BCVA u pacientů indikovaných k antiVEGF (centrové) terapii

Na základě některých revizních zpráv (revize pojišťoven v AC) doporučujeme BCVA vyšetřovat co nejcitlivější metodou.

Výbor ČVRS doporučuje všem Aplikačním centrům ČR používat k vyšetření BCVA u pacientů zařazených do terapie antiVEGF metodu ETDRS. Metoda lépe vyhovuje posouzení Indikačních omezení úhrady (spojených s preparáty) – a to jak při zařazení do terapie, tak v průběhu léčby. Klasický zlomek Snellena můžete/nemusíte uvádět do závorky jako tzv.orientační ekvivalent. Na pracovišti mějte vždy k dispozici schválenou standardní přepočtovou tabulku Snellen/ETDRS/logMAR.

Čti více


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02