Výbor ČDS

2014-2018

Česká diabetologická společnost (angl. Czech Diabetes Society), ČDS, je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V čele společnosti je zvolený výbor, který má 15 členů a 3 členy revizní komise.

Předseda

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
tepe@ikem.cz

Vědecký sekretář

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
rusavy@fnplzen.cz

Pokladník

MUDr. Jiří Hradec
j.hradec@volny.cz

Místopředsedové

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
jan.skrha@lf1.cuni.cz

MUDr. Eva Račická
eva.racicka@centrum.cz

Členové

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
mich.andel@centrum.cz

MUDr. Jan Brož
zorb@seznam.cz

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
martin.haluzik@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
alji@ikem.cz

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
milan.kvapil@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
lacigova@fnplzen.cz

MUDr. Tomáš Merhaut
tmerhaut@volny.cz

MUDr. Jindřich Olšovský, PhD.
jindrich.olsovsky@fnusa.cz

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
svacinas@lf1.cuni.cz

Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, PhD.
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Revizní komise

Doc. MUDr. Martin Prázný, PhD.
mpra@lf1.cuni.cz

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
adamikova@bnzlin.cz

MUDr. Jitka Zemanová
zjitka@email.cz

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02