Odborné stáže v předatestační přípravě v oboru diabetologie a endokrinologie

Odborné stáže v diabetologii

Odborné stáže v endokrinologii

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02