Registr gravidit

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás informovat a vyzvat ke spolupráci na projektu Registr gravidit pacientek s pregestačním diabetem v České republice, který je podporován ČDS. Cílem projektu je sbírat data o průběhu všech gravidit u pacientek s diabetem mellitem 1. a 2. typu, MODY a LADA.

V příloze jsou k dispozici 3 dokumenty – Důvody a cíle registru, Protokol sledování gravidity a Informovaný souhlas pacientky se sběrem dat.

Za ideální bychom považovali následující postup: ošetřující diabetolog event. ve spolupráci s gynekologem a neonatologem po vyplnění protokolů sledování všech (plánovaných i neplánovaných) ukončených diabetických gravidit (porodem i potratem) v daném kalendářním roce zasílá průběžně nebo 1x ročně kopie protokolů + kopie podepsaných informovaných souhlasů koordinátore projektu, která bude zodpovědná za další zpracování dat.

Chápeme, že Registr představuje další práci navíc. Přesto prosíme o spolupráci. Pouze zapojením všech zúčastněných lékařů, kteří pečují o gravidity pacientek s pregestačním DM (nejedná se o pacientky s gestačním DM) má projekt šanci na úspěch a přinese důležité informace, které můžou přispět k menšímu výskytu perinatálních komplikací, které nejenom bezprostředně ohrožují novorozence po porodu, ale ovlivňují i dlouhodobě jeho další život (psychomotorický vývoj, riziko obezity, diabetu apod.).

Na spolupráci se těší

MUDr. Daniela Čechurová
Diabetologické centrum, I. IK, FN Plzeň, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
e-mail: cechurova@fnplzen.cz

Dokumenty ke stažení:

Důvody a cíle registru [DOC]

Protokol sledování gravidity [DOC]

Informovaný souhlas pacientky se sběrem dat [DOC]

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02