Registr dětského diabetu ČENDA

Česká národní dětská diabetická databáze (ČENDA) je webová aplikace provozovaná od roku 2013, která umožňuje zadávání, analýzu a vzájemné anonymní porovnání základních parametrů kontroly diabetu u dětí. Cílem projektu ČENDA je získat longitudinální klíčová data o léčbě dětského diabetu a s pomocí detailních analýz a vzájemných diskuzí na odborných fórech přispět ke zlepšení kontroly dětského diabetu. Registr v současné době shromažďuje data od přibližně 75% diabetických dětí a poskytuje reprezentativní pohled na aktuální situaci dětského diabetu v ČR.

Odborníci: Ambulance zapojené do projektu ČENDA mohou anonymně porovnávat své parametry péče o dětské diabetiky s ostatními participujícími ambulancemi. Každý rok také obdrží Výroční zprávu registru shrnující parametry péče za danou konkrétní ambulanci i souhrnnou analýzu anonymních dat z celého registru. Projekt ČENDA je určen pro všechny dětské diabetology bez ohledu na počet diabetiků sledovaných v dané ambulanci.

Pacienti: Srovnání vlastních výsledků kompenzace diabetu s anonymními výstupy dat z registru ČENDA je k dispozici také dětským pacientům a jejich rodičům v rámci projektu Dětská diabetologie.

Výsledky registru shrnující data za rok 2013 byly prezentované na 51. Diabetologických dnech v Luhačovicích 2015. Data za rok 2014 byla prezentována na 51. kongresu EASD 2015.

Kontakt:

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

e-mail: cenda.info@gmail.com

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02