Členství v ČDS

Členem se stává, každý lékař, edukátor, sestra, nutriční terapeutka a osoba, která se podílí na léčbě diabetu po podání přihlášky (přihláška) a po schválení výborem ČDS.

Povinností člena je platit členské příspěvky. lékař - 150, sestra – 100, ostatní 150 Kč.

Členství skýtá následující výhody:

  • Rychlá dostupnost vědeckých poznatků, možnost diskutovat problémy s odborníky.
  • Možnost neformálních vztahů s lékaři stejné odbornosti. Každý člen se může aktivně podílet na práci ve společnosti, nebo v pracovních skupinách společnosti (podiatrické, psychologické..atd) a tak ovlivňovat vývoj diabetologie v ČR.
  • Informační servis o odborných akcích, informace členům ČDS poštou i pomocí webu
  • Zasílání časopisu „Diabetologie Metabolismus Endokrinologie a Výživa“ zdarma
  • Snížení sjezdového poplatku „Diabetologické dny v Luhačovicích“
  • Příspěvek na účast na sjezdu nebo odborné stáži v zahraničí do 30 000 kč – proplacení účtu (ubytování, sjezdový poplatek). Podmínkou je být prvním autorem přijatého sdělení. Příspěvek podléhá schválení výborem ČDS.

Přihláška do České diabetologické společnosti JEP ke stažení zde [DOC].

Přihláška do Podiatrické sekce ČDS JEP ke stažení zde [DOC].

Seznam členů České diabetologické společnosti ČLS JEP [XLS]

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02