Odborný program


Městský dům kultury ELEKTRA

18. 4. 2012 STŘEDA

 • 15.30–16.45 Schůze OSDA

  Aktuální problém české diabetologie - REGULACE Úvodní slovo – pracovní skupina OSDA a její cíle
  E. Račická, M. Kvapil

  Úvod do nové zdravotnické legislativy a její hlavní změny (přeregistrace)
  P. Panýr, O. Novák /právní podpora pracovní skupiny OSDA/

  Regulační mechanismy úhrady zdravotnické péče ze strany zdravotních pojišťoven
  I. Jenšovská /specialistka na zdravotní pojištění/

  Alternativní koncepce v úhradách zdravotní péče
  J. Bek /specialista pro smluvní a zdravotní politiku VZP/

19. 4. 2012 ČTVRTEK

 • 8.30- 8.40 ZAHÁJENÍ /Sál Rondo/
  předsedající: T. Pelikánová, E. Martinka

  Úvodní slovo předsedů společností
 • 8.40 – 9.00 Předání “Cen České diabetologické společnosti ČLS JEP”
  a Ceny společnosti Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za rok 2011
 • Udělení čestného členství ČDS ČLS JEP a mimořádného ocenění za obětavou práci pro ČDS ČLS JEP
 • 9.00 - 9.30 SYLLABOVA PŘEDNÁŠKA
  předsedající: T. Pelikánová, Z. Rušavý
  Gestační diabetes
  K. Andělová /Praha/
 • 9.30-10.15 Inzulín versus inkretíny
  E. Martinka /Ľubochňa, Slovenská republika/
 • 10.30-12.00 BLOK 1. – IMUNOGENETIKA /Sál Rondo/

  předsedající: M. Kvapil, M. Anděl

 • 10.30-11.00 Rozvoj diagnostických možností genetického rizika diabetu 1. typu – od výzkumu k praxi
  J. Vavřinec /Praha/
 • 11.00-11.15 Překvapivé nálezy monogenního diabetu v programu predikce diabetu mellitu 1. typu
  S. Koloušková, K. Štechová, L. Petruželková , J. Včeláková, M. Pechová,V. Šťavíková, B. Obermannová, Z. Šumník, P. Dušátková, Š. Průhová, J. Lebl, dětští a dospělí diabetologové České republiky /Praha/
 • 11.15-11.30 Výskyt ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s monogenním diabetem
  J. Urbanová, B. Rypáčková, P. Heneberg, Z. Bazalová, P. Kučera, M. Anděl /Praha/
 • 11.30-11.45 Početní a funkční odchylky dendritických buněk ve vztahu ke vzniku diabetu 1. typu
  J. Kayserová, K. Štechová, T. Ulmannová, Z.Šumník, J.Včeláková, S.Koloušková, R. Špíšek, A. Šedivá /Praha/
 • 11.45-12.00 Mechanismy regulace buněčné smrti a stresu endoplazmatického retikula mastnými kyselinami u pankreatických beta buněk
  V. Němcová, J. Šrámek, J. Kovář /Praha/
 • 12.00-13.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

  13.00-14.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ
 • Prostor A: P1-P8 Komplikace (moderují: M. Prázný, V. Fejfarová)
 • Prostor B: P9–P17 Genetika (moderují: P. Piťhová, Š. Průhová)
 • 14.00-16.00 BLOK 2 - VARIA /Sál Rondo/

  předsedající: J. Rybka, S. Lacigová

 • 14.00-14.15 Průběh glykémií a riziko hypoglykémie během řízení motorového vozidla u pacientů s DM 1. typu léčených pomocí inzulínové pumpy – analýza záznamů cgms
  J. Brož, V. Doničová, J. Polák , M. Anděl /Praha/
 • 14.15-14.30 Porovnání osudu gravidit žen s DM 1. a 2. typu. První výsledky z registru
  D. Čechurová, I. Haladová, Z. Jankovec, M. Krčma, Z. Rušavý /Plzeň/
 • 14.30-14.45 Kvalita života dětí a dospívajících s diabetem mellitem 1. typu
  A. Řehulová, P. Dušátková, Z. Šumník, S. Koloušková, M. Šnajderová, B. Obermannová, K. Štechová, O. Cinek, J. Lebl, Š. Průhová /Praha/
 • 14.45-15.00 Hladina 25OH vitamínu D v populaci žen s diabetes mellitus
  P. Piťhová, K. Štechová, M. Kvapil /Praha/
 • 15.00-15.15 Vliv 3-měsíční fyzické aktivity na tělesnou hmotnost, parametry krevního tlaku a metabolickou kompenzaci u obézních pacientek s arteriální hypertenzí
  P. Trachta, P. Kaválková, J. Drápalová, V. Toušková, D. Haluzíková, M. Mráz, J. Jahodová, R. Pavlovičová, Z. Stránská, M. Matoulek, M. Haluzík /Praha/
 • 15.15-15.30 Porovnání dynamiky změn glykémií v podkoží, svalu a viscerálním tuku pří použití CGMS během clampu u laboratorního potkana – pilotní projekt
  M. Žourek, P. Hyková, P. Kyselová, D. Čechurová, Z. Rušavý /Plzeň/
 • 15.30-15.45 Porovnání nanovláken a acellulární porcinní dermis u hojení ran – experimentální studie
  M. Dubský, A. Jirkovská, Š. Kubinová, J. Širc, L. Voska, V. Fejfarová, R. Bém, J. Michálek, V. Holáň, E. Syková /Praha/
 • 15.45-16.00 Vliv kandidátních genů IGF2BP2 a IGF2 na rozvoj diabetu a diabetické nefropatie
  M. Prázný, Tianwei Gu, E. Horová, K. Kaňková, A. Möllsten, N. Abu Seman, H. Falhammar, K. Brismar, Harvest F. Gu /Praha/
 • 14.00-16.00 BLOK 3 - METABOLISMUS /Kinosál/

  předsedající: M. Haluzík, I. Klimeš

 • 14.00-14.30 Omega 3 mastné kyseliny a metabolický syndrom
  J. Kopecký /Praha/
 • 14.30-14.45 Ovlivnění vybraných metabolických parametrů u diabetu 2. typu při kombinovaném podávání pioglitazonu a omega-3 lynenasycených mastných kyselin
  J. Veleba, J. Kopecký jr., K. Bardová, P. Janovská, J. Kopecký, T. Pelikánová /Praha/
 • 14.45-15.00 Osobnost a potravní preference – studie s funkční magnetickou rezonancí
  L. Brunerová, J. Potočková, V. Šmejkalová, J. Horáček, M. Anděl /Praha/
 • 15.00-15.15 Vplyv diétnej intervencie na infiltráciu imunitných buniek v gluteálnom a abdominálnom podkožnom tuku u obéznych pacientok
  L. Mališová, Z. Kováčová, M. Tencerová, J. Kračmerová, M. Šiklová, V. Štich, L. Rossmeislová /Praha/
 • 15.15-15.30 Transgenní exprese transkripčního faktoru NRF2 zmirňuje oxidační stres a poruchy asociované s metabolickým syndromem
  O. Oliyarnyk, H. Malínská, L. Kazdová, V. Zidek , M. Pravenec /Praha/
 • 15.30-15.45 Sérové koncentrace a genová exprese nového metabolického faktoru clusterinu u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv nízkokalorické diety
  M. Urbanová, J. Drápalová, M. Čechová, M. Kindlová, P. Trachta, J. Křížová, P. Kaválková, M. Mráz, M. Haluzík /Praha/
 • 15.45-16.00 Kyselina palmitová indukuje poškození mitochondriální DNA u C2C12 svalových buněk
  J. Patková, J. Trnka, M. Anděl /Praha/
 • 16.00- 17.00 Schůze OSAD /Kinosál/

  Městský dům kultury ELEKTRA

20.4.2012 PÁTEK

  8.30-10.30 BLOK 4 - KOMPLIKACE /Sál Rondo/

  předsedající: A. Jirkovská, J. Olšovský

 • 8.30-9.00 Možnosti scintigrafie myokardu u diabetické kardiomyopatie
  O. Lang, I. Kuníková /Praha/
 • 9.00- 9.15 Častý výskyt ischemické choroby dolních končetin u pacientů s Charcotovou osteoarthropatií a ulceracemi
  R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Wosková, V. Fejfarová, J. Skibová /Praha/
 • 9.15-9.30 Glykemická variabilita je vyšší u pacientů s DM 1. typu a mikrovaskulárními komplikacemi
  J. Šoupal, J. Škrha jr., M. Prázný /Praha/
 • 9.30-9.45 Farmakogenetické aspekty progrese diabetické nefropatie ve vztahu k renin-angiotenzin-aldosteronovému systému
  V. Bartáková, K. Kuricová, V. Tanhäuserová, L. Pácal, J. Řehořová, S. Štěpánková, J. Svojanovský, D. Krusová, J. Olšovský, J. Bělobrádková, J. Mužík, T. Pavlík, K. Kaňková /Brno/
 • 9.45-10.00 Výsledky kombinované transplantace pankreatu a ledviny u pacientů starších 60 let
  P. Girman, F. Saudek /Praha/
 • 10.00-10.15 Účinnost mesodiencefalické modulace na symptomy diabetické senzorimotorické neuropatie a na psychický stav nemocných
  S. Lacigová, J. Tomešová, J. Gruberová, R. Rokyta /Plzeň/
 • 10.15-10.30 První výsledky projektu IDN Micro (Incipientní diabetická nefropatie – mikroalbuminurie)
  M. Kvapil /Praha/
 • 8.30-10.30 BLOK 5 – METABOLICKÝ SYNDROM /Kinosál/

  předsedající: J. Perušičová, Š. Svačina

 • 8.30-8.45 Mění se příčiny vzniku diabetu 2. typu? - analýza výsledků průzkumu výskytu obezity a diabetu v České republice
  Š. Svačina, M. Matoulek, J. Lajka, P. Böhm, J. Hendl /Praha/
 • 8.45-9.00 Zhoršení funkce beta-buněk podle parametru HOMA-B u žen v perimenopauze a časné postmenopauze
  M. Lejsková, J. Piťha, S. Adámková, O. Auzký, T. Adámek, E. Babková, Š. Alušík /Praha/
 • 9.00-9.15 Léčba a kontrola hypertenze u diabetiků v posledních deseti letech v ČR
  M. Jozífová, R .Cífková, Z. Škodová, V. Adámková, J. Bruthans, J. Procházka, J. Bělohoubek, M. Galovcová, P. Wohlfahrt, A. Krajčoviechová, V. Lánská, R. Poledne /Praha/
 • 9.15-9.30 Komplex oxLDL/β2GPI je časným ukazatelem oxidačního stresu a zánětu u mužů primární prevence s mírnou abdominální obezitou
  P. Kraml, P. Syrovátka, J. Potočková, M. Anděl /Praha/
 • 9.30-9.45 Vliv krátkodobé přísné redukční diety na vybrané biochemické ukazatele u obézních nediabetiků a pacientů s diabetes mellitus 2. typu
  J. Škrha jr., M. Prázný, T. Štulc, L. Landová, J. Kvasnička, M. Jarolímková, J. Škrha, M. Kalousová /Praha/
 • 9.45-10.00 Vliv restrikčních bariatrických operací na kompenzaci diabetu, hmotnost a další parametry
  K. Owen, P. Šrámková, M. Fried /Praha/
 • 10.00-10.15 Biliopankreatická diverze BPD v léčbě obezity a diabetu 2. typu v letech 2008-2012
  M. Fried, K. Doležalová, D. Pichlerová, P. Šrámková, K. Owen, J. Herlesová /Praha/
 • 10.15-10.30 Laparoskopická tubulizace žaludku snižuje míru subklinického zánětu a chemoatrakční potenciál podkožní tukové tkáně u pacientek s vysokým stupněm obezity
  M. Mráz, J. Drápalová, Z. Lacinová, D. Haluzíková, J. Křížová, P. Kaválková, P. Trachta, J. Jahodová, R. Pavlovičová, M. Čechová, M. Matoulek, M. Kasalický, S. Svačina, M. Haluzík /Praha/
 • 10.30- 11.30 Plenární schůze ČDS /Sál Rondo/

  11.30-13.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

  13.00-15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

 • 13.00-14.00 Prostor A: P18–P26 Technologie a edukace
  moderují: Z. Jankovec, J. Brož
 • 14.00-15.00 Prostor A: P27–P35 Varia
  moderují: M. Honka, M. Žourek
 • ----------------------------------------
 • 13.00-14.00 Prostor B: P36-P44 Obezita a stravování
  moderují: M. Matoulek, K. Štechová
 • 14.00-15.00 Prostor B: P45-P50 Experimentální diabetes
  moderují: J. Kříž, H. Malínská
 • 15.00-16.30 LÉČBA /Sál Rondo/
  předsedající: A. Šmahelová, E. Račická

 • 15.00-15.15 Jsou dvě jídla denně pro diabetiky 2. typu výhodnější než šest jídel?
  H. Kahleová, L. Bělinová, M. Hill, T. Pelikánová /Praha/
 • 15.15-15.30 Vegani mají vyšší inzulínovou senzitivitu při stejném množství svalových lipidů a aktivitě citrát-syntázy než jejich protějšky stravující se bez omezení
  J. Gojda, J. Patková, M. Jaček, P. Kraml, J. Trnka, M. Anděl /Praha/
 • 15.30-15.45 Stanovení glykemického indexu potravin v různou denní dobu
  R. Chlup, P. Kudlová, J. Zapletalová, J. Tomčalová, J. Matoušková, P. Sečkař /Olomouc/
 • 15.45-16.00 Změny HbA1c po ukončení terapie inzulínovou pumpou u adolescentů s diabetem 1. typu
  Z. Šumník, M. Hlávka, K. Volná, S. Koloušková, K. Štechová, M. Šnajderová, O. Cinek, J. Lebl /Praha/
 • 16.00-16.15 Prediktory úspěšnosti léčby inzulínovou pumpou – analýza dat z Registru pacientů léčených inzulínovou pumpou
  Z. Jankovec, M. Krčma, Z. Rušavý /Plzeň/
 • 16.15-16.30 Naše zkušenosti s kontrolou glykémie u kriticky nemocných pomocí počítačového programu Space GlucoseControl na jednotce intenzivní metabolické péče
  O. Hloch, J. Charvát, K. Lisová, V. Paulínová /Praha/
 • 15.00-16.30 SYNDROM DIABETICKÉ NOHY /Kinosál/
  předsedající: S. Lacigová, R. Bém

 • 15.00-15.15 Aktuality v podiatrické sekci
  A. Jirkovská /Praha/
 • 15.15-15.30 Přehled zajímavých podiatrických publikací za poslední rok
 • Co vše může ovlivnit vznik a prognózu syndromu diabetické nohy P. Piťhová /Praha/
 • Technologie v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy R. Bém /Praha/
 • Jak zvládáme infekci a hojení rány v roce 2011? V. Fejfarová /Praha/
 • 15.30-15.45 Vybrané prezentace z kurzu pro sestry v podiatrii
  L. Šeflová, I. Bujoková /Praha/
 • 15.45-16.00 Přínos lokální antibiotické terapie v chirurgické léčbě syndromu diabetické nohy
  B. Sixta /Praha/
 • 16.15-16.30 Správná lokomoce u pacientů se syndromem diabetické nohy
  V. Jančařík /Praha/
 • Městský dům kultury ELEKTRA

21.4.2012 SOBOTA

  8.30-10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I /Sál Rondo/

  předsedající: J. Perušičová, J. Hradec

 • 8.30 – 9.00 Antikoagulační a antiagregační léčba (nová doporučení a nové léky)
  D. Karetová /Praha/
 • 9.00 - 9.30 Akromegalie a diabetes
  V. Hána /Praha/
 • 9.30 – 10.00 Poruchy funkce nadledvin
  M. Kršek /Praha/
 • 10.00-10.30 PŘESTÁVKA

  10.30 -12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II /Sál Rondo/

  předsedající: T. Merhaut, T. Pelikánová

 • 10.30 – 11.00 Racionální léčba antibiotiky, antibiotická rezistence – současný stav
  H. Žemličková /Praha/
 • 11.00 - 11.30 Transplantační léčba diabetu
  F. Saudek, P. Girman /Praha/
 • 11.30 - 12.00 Nové trendy v diagnostice a léčbě diabetického makulárního edému
  B. Kalvodová /Praha/
 • 12.00 UKONČENÍ 48. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ

  Organizační výbor odborného programu:

  Terezie Pelikánová
  Alexandra Jirkovská
  Milan Kvapil
  Silva Lacigová
  Zdeněk Rušavý
  Jan Škrha
  Alena Šmahelová


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02