Doporučené postupy pro léčbu vlhké formy VPMD

Dovolujeme si Vám předložit doporučené postupy publikované European Society of Retina Specialists (EURETINA).

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) postihuje stále více pacientů. Stává se velkým socio-ekonomickým problémem pro všechny společnosti na celém světě. Léčba vlhké formy VPMD prodělala v posledním desetiletí dramatický vývoj. Zavedením anti-VEGF terapie došlo k redukci slepoty způsobené tímto onemocněním o 50 - 70 %, což představuje výrazný úspěch a milník novodobé medicíny.

Petr Kolář

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02