Čestné členství v ČDS

Jméno, příjmení Stát Rok čestného členství
prof. Dr. Suad Efendic Švédsko 1944
Doc. Dr. O. Dub ČSSR 1974
Dr. M. Rázus   1974
prof. Dr. A. Bibergeil NDR 1975
MUDr. R. Sieberová   1977
MUDr. Sečanský   1984
prof. D. Andreani Itálie 1984
Dr. T. Gyula Maďarsko 1987
MUDr. A. Kreze   1989
Doc. MUDr. P. Kolesár   1989
prof. Dr. Bartoš Vladimír, DrSc. ČR 2006
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ČR 2010
Doc. MUDr. Alois Kopecký, DrSc. ČR 2010
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. Slovensko 2011
MUDr. Marie Dryáková, CSc. ČR 2012
MUDr. Ludmila Dvořáková, DrSc. ČR 2012
MUDr. František Pátek, CSc. ČR 2013
MUDr. Olga Škarpová, CSc. ČR 2014
MUDr. Ludmila Spoustová ČR 2015
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. ČR 2015
PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02