Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2015

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2015.

Udílené ceny

a) Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii

Rat Experimental Transplantation Surgery.
Girman P., Kriz J., Balaz P. Editors of the book: A Practical Guide 2015. © Springer International Publishing, Switzerland, pp 163-198; ISBN 978-3-319-14558-7 (Print), ISBN 978-3-319-14559-4 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-14559-4

b) Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci
(nezávisí na věku autora)

Perioperative Tight Glucose Control Reduces Postoperative Adverse Events in Nondiabetic
Cardiac Surgery Patients.
Bláha J, Mráz M, Kopecký P, Stříteský M, Lipš M, Matias M, Kunstýř J, Pořízka M, Kotulák T, Kolníková I, Šimanovská B, Zakharchenko M, Rulíšek J, Šachl R, Anýž J, Novák D, Lindner J, Hovorka R, Svačina Š, Haluzík M. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Aug;100(8):3081-9. IF 6,209

c) Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci
(autor ve věku do 40 let)

Gut virome sequencing in children with early islet autoimmunity.
Kramna L., Kolarova K., Oikarinen S., Pursiheimo JP., Ilonen J., Simell O., Knip M., Veijola R., Hyöty H., Cinek O., Diabetes Care, 2015. 38(5): p. 930-3. Vyšlo v roce 2015, kdy měl časopis IF 8,42.


Vyhlášení a předání ocenění České diabetologické společnosti ČLS JEP autorům se bude konat ve čtvrtek dne 14. 4. 2016. Žádáme oceněné autory, aby se dostavili na předání ceny.

8.30 - 8.40 ZAHÁJENÍ /Sál Rondo/
8.40 - 9.00 Předání ocenění České diabetologické společnosti ČLS JEP

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02