Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2013

a) Cena ČDS - Cena Prof. Syllaby za monografii

  • Genetika diabetes mellitus a jeho komplikací
    Marie Černá, Štěpánka Průhová, Petra Dušátková

b) Cena ČDS - Cena Prof. Páva za originální publikaci    
(nezávisí na věku autora)

  • Two Cases of Diabetic Ketoacidosis in HNF1A-MODY Linked to Severe Dehydration
    Is it time to change the diagnostic criteria for MODY?

    Pruhova S., Dusatkova P., Neumann D., Hollay E., Cinek O., Lebl J., Sumnik U.
    Diabetes Care 2013, 36: 2573-2574

c) Cena ČDS - Cena Prof. Bartoše za originální publikaci     (autora ve věku do 40 let)

  • Glycemic Variability Is Higher in Type 1 Diabetes Patients with Microvascular
    Complications Irrespective of Glycemic Control

    Soupal J., Skrha J., Fajmon M., Horova E., Mraz M., Skarha j., Prazny M.
    Diabetes Technology & Therapeutics 2014, 16 (4): 1-6

d) Ocenění v ČDS za mimořádný vědecký přínos za rok 2013

Výbor České diabetologické společnosti udělil na posledním 22. zasedání výboru ČDS mimořádné ocenění MUDr. L. Rossmeislové, PhD. a prof. MUDr. J. Perušičové, DrSc.

za mimořádný vědecký přínos ČDS za rok 2013.

MUDr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.

  • Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP
    za ORIGINÁLNÍ ČLÁNEK v oboru diabetologie za rok 2013 pro autora do 40 let věku
    • Weight Loss Improves the Adipogenic Capacity of Human Preadipocytes and Modulates Their Secretory profile. L Rossmeislova, L. Malisova, L. Kracmerova, M. Tencerova, Z. Kovacova, M. Koc, M. Siklova-Vitkova, N. Viquerie, D. Langin, V. Stich. Diabetes 2013, 62: 1990-1995

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.

  • Cena České diabetologické společnosti ČLS JEP

za soubor MONOGRAFIÍ v oboru diabetologie publikovaných v roce 2013

    • Diabetes mellitus a mozek: Jindřiška Perušičová 
    • Diabetes mellitus a potravinové doplňky: Jindřiška Perušičová, Pavlína Piťhová, Eva Račická 
    • Diabetes mellitus a hypertenze, dyslipidemie, dna:  Jindřiška Perušičová, Klára Owen, Petr Němec 
    • Diabetes mellitus deprese a demence: Jindřiška Perušičová, Pavel Mohr 
    • Perorální léčba diabetu 2013: Jindřiška Perušičová

Ocenění v ČDS za mimořádný vědecký přínos za rok 2013

PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02