Změny v indikačních omezeních úhrady centrové léčby platné od 1.4.2019.

Seznam změn v nových podmínkách úhrady platných od 1.4. 2019:

1) Terapie postižení sítnice při vlhké formě věkem podmíněné makulární degenerace, diabetickém makulárním edému, makulárním edému při okluzi retinální žíly a i při choroideálníneovaskularizaci u patologické myopie není již limitována pouze pro jedno oko pacienta. Je možno léčit obě oči, pokud jinak splňují indikační omezení úhrady. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

2) V terapii postižení sítnice při diabetickém makulárním edému došlo k zjednodušení zařazovací podmínky glykovaného hemoglobinu, který musí být (pouze) při zahájení léčby ranibizumabem nižší než 70 mmol/mol. Současně došlo ke zjednodušení vstupních podmínek pro vizus - v rozmezí 6/12 - 6/48. Toto platí pro oba preparáty: Lucentis i Eylea.

3) Byla stanovena nová „indikace“: pro terapii choroidální neovaskularizace u onemocnění oka ze vzácných příčin, aktuálně platná pouze pro přípravek Lucentis.


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02