Vitreoretinální škola

VR škola je v plánu v prvním týdnu měsíce června. Původně přihlášení zájemci z roku 2020 se chtějí účastnit v roce 2021. Další zájemci se mohou  hlásit jako náhradníci na mail ernesjan@centrum.cz


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02