Poděkování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

milí přátelé,

dovolte mi abych Vám jménem výboru ČVRS poděkoval za účast na našem výročním kongresu. Celá akce se konala v příjemné atmosféře. Vyšlo i počasí. Pořádající agentura ABCproduction odvedla výbornou práci.

Věřím, že se Vám kongres líbil a že jste strávili v Brně pěkné dny.

Děkujeme Vám i za pozitivní zpětnou vazbu.

S přáním pěkných dnů

Váš

Petr Kolář


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02