Aplikace antiVEGF v jeden den do obou očí.

Podle změn indikačních omezení úhrady centrové léčby platných od 1.4.2019, mohou být léčeny obě oči pacientů, pokud patologie splňuje indikační omezení (bilateralní nález). ČVRS připravuje podpůrné argumenty pro možnost aplikovat léčbu v indikovaných případech do obou očí v jeden den. V současnosti je kód aplikace - 75231 – veden v Sazebníku ZV s frekvencí 1/1den. ČVRS vyvolá změnové řízení stávajícího Registračního listu platného kódu. Tento návrh (jednoduchá změna z 1/1den na 2/1den s odůvodněním - viz nová změna indikačních omezení úhrady) předložíme na jednání Pracovní skupiny pro SZV při MZ. Změna kódu může být až v novém Sazebníku (od ledna 2020), ale pokusíme se jednat i s pojišťovnami, aby aplikace byla akceptována v jeden den již dříve. Do doby jasného vyjádření pojišťoven či změny v Sazebníku ZV nemůže Výbor ČVRS vykazování aplikace v jeden den do obou očí Aplikačním centrům doporučit pro riziko neproplacení této péče a podané látky.


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02