Aktivní účast na XIX. kongresu ČVRS

Portál pro přihlášení k aktivní účasti na XIX. kongresu ČVRS je uzavřen. Všechny přihlášené práce zhodnotil organizační výbor kongresu a přiřadil je dle témat do jednotlivých programových bloků vyhlášených pro tento rok. Autorům přijatých prací k aktivní účasti bude písemně zasláno potvrzení o přijetí jejich práce. Upozorňujeme VŠECHNY autory, že časová dotace pro jejich prezentace je stanovena jednotně na 10 minut (jiná časová dotace bude uvedena pro konkrétní autory v jejich potvrzovacím dopise). Těšíme se na vás v Mikulově. Organizační výbor XIX.kongresu ČVRS.


PARTNER STRÁNEK
Nejčastější dotazy
PARTNER ČVRS
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02