Specializovaná vitreoretinální péče

Specializovaná vitreoretinální péče

1) Struktura specializovaných vitreoretinálních center
2) Management akutní vitreoretinální péče

Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1.LF UK aÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02