Léčba antiVEGF

Preventivní program VPMD

VPMD: Věkem podmíněná makulární degenerace

Přehled center pro anti-VEGF terapii VPMD s možností úhrady léčby z prostředků zdravotního pojištění.

Indikační kritéria pro léčbu anti VEGF

Anti-VEGF léčbu (Macugen, Lucentis) aplikuje lékař - oftalmolog specializovaného pracoviště se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami pro léčbu tímto typem léčivého přípravku v monoterapii nebo v rámci kombinované léčby u pacientů se subfoveolární choroidální neovaskulární membránou (CHNVM) u vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Je určen k podání do sklivce očním specialistou se zkušenostmi s tímto způsobem aplikace (vitreoretinálním chirurgem).

a) Indikační kriteria Lucentis

b) Indikační kriteria Macugen

c) Indikační kriteria pro fotodynamickou terapii (Verteporfin - Visudyne)

Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1.LF UK aÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02