Aktuality

  Hledej  

Nalezeno 10 záznamů z celkového počtu 10, zobrazeny 1. - 10.

22.11. 2017

Registrace účastníků XVII. kongresu ČVRS

čti více

Milé kolegyně, milí kolegové,

registrace účastníků bude otevřena ve čtvtek 23.11.2017 již od 16 hodin, v pátek 24.11.2018 od 7.30 hodin.

Pokud přijedete již ve čtvrtek, tak prosím využijte k registraci čtvrteční odpoledne a večer, abychom se v pátek ráno vyhnuli frontám. Program kongresu je zajímavý a nabitý a je škoda jej strávit čekáním v řadě.

Připomínám, že v pátek začínáme již v 8 hodin. Omlouvám se předem všem spáčům. Vhledem k počtu přednášek to nešlo jinak naplánovat.

Všechny srdečně zvu na společenský večer, který bude příležitostí k osobním setkáním. Jeho začátek je ve 20 hod. Bude nám hrát osvědčená kapela, jako v minulých letech. Osobně se velmi těším.

Všichni se těšíme se na setkání s Vámi

Za organizátory Petr Kolář

20.11. 2017

Na XVII. kongres ČVRS máme registrováno 300 účastníků

čti více

Milí přátelé,

na letošní kongres se zaregistrovalo online rekordních 300 účastníků. Je to velký úspěch.

Těšíme se na setkání s Vámi v Mikulově.

S pozdravem

Petr Kolář

3.11. 2017

Výzva pro členy: Aktualizujte si své udaje

čti více

Prosíme všechny členy ČVRS o aktualizaci svých údajů zde, na webu ČVRS.

 

Aktualizaci můžete provést náslodovně:

Krok 1: Klikněte na tento odkaz

Krok 2: Zajedte své jméno a příjmení

Krok 3: Vyplňte svůj aktuání email

Krok 4: Na email Vám bude zaslán email s vaším přihlašovacím jménem (vaše členské číslo) a vygenerovaným heslem

Krok 5: Přihlašte se těmito údaji

Krok 6: Nyní jste přihlášeni ve svém učtu, kde můžte editovat své údaje

30.10. 2017

Změna termínu 18. Vejdovského olomouckého vědeckého dne

Odkaz na odbornou akci

čti více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s  ohledem k četným žádostem o posun termínu 18. Vejdovského dne z důvodu kolize s retinální­m kongresem ve Frankfurtu a Controversions in Ophthalmology v Aténách se posouvá termín konání o týden dopředu, tj. na 17.březen 2018.

 

s pozdravem

 

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

 

18. Vejdovského olomoucký vědecký den

28.10. 2017

Program XVII. kongresu ČVRS v Mikulově

čti více

Program XVII. kongresu ČVRS v Mikulově fe formátu pdf 

upozornění pro autory - délka prezentace 8 min + 2 min diskuze, nutno dodržet, jinak nebude možné program časově zvládnout (Petr Kolář)

 


 Čtvrtek 23.11.2017

Registrace  od  16:00  17:00 – 20:30  Satelitní minisympózia

 
Pátek 24.11.2017

Registrace od 7:30

 

8.00 - 8.30 Zahájení kongresu  zpráva o hospodaření, zpráva o činnosti společnosti v roce 2017
 
8.30 - 10.30 1. blok   Odchlípení sítnice    koordinátor Kolář P. předsednictvo  Kolář P., Chrapek O., Veith M.
 
1. Kolář P.: Odchlípení sítnice, klasifikace, diagnostika a terapie
2. Chrapek O.: Bezstehová chirurgie v řešení idiopatického rhegmatogenního odchlípení sítnice – naše zkušenosti 
3. Veith M., Straňák Z., Ernest A., Penčák M.: Chirugické řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice pomocí 25-gauge pars plana vitrektomie a expanzivního plynu 
4. Němčanský J., Maršolková K., Benda F., Němčanská S.: Výsledky operace primárního rhegmatogenního odchlípení sítnice 25G+ technikou na Oční klinice FN Ostrava
5. Marák J., Hejsek L., Dusová J., Jirásková N.: Řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice na Oční klinice FN Hradec Králové - 5leté sledování
6. Jančo L., Mesárošová M., Matisovská A., Ondrejková M.: Výsledky odstránenia membrana limitans interna počas pars plana vitrektómie pre regmatogénne odlúpenie sietnice 
7. Penčák M., Straňák Z., Veith M.: Výsledky chirurgického řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice 25+ gauge pars plana vitrektomií s tamponádou expanzivním plynem – zkušený vs. začínající chirurg
8. Vysloužilová D., Matušková V., Kolář P.: Je extrabulbární operace stále metodou léčby rhegmatogenního odchlípení sítnice?  
9. Chrapek O., Šín M., Chrapková B., Jarkovský J., Řehák J.: Anatomické a funkční výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice - naše zkušenosti
10. Hejsek L., Kadlecová J., Dusová J., Macháčková M., Jirásková N.: Pars plicata vitrektomie u nedonošených novorozenců pro odchlípení sítnice v důsledku retinopatie nedonošených - naše výsledky 
11. Matušková V.: Aplikovaná fyzika ve vitreoretinální chirurgii 
 
10.30 – 10.45  přestávka
 
10.45 - 12.30 2. blok   Nové trendy v diagnostice   koordinátor Chrapek O. předsednictvo Chrapek O., Studnička J., Kousal B.
 
1. Manethová K.: OCT angiografie v diagnostice patologie očního pozadí
2. Studnička J., Lexová M., Breznayová J., Stepanov A., Dusová J.: OCT angiografie v běžné klinické praxi – první zkušenosti
3. Kousal B., Meliška M.: OCT angiografie v podmínkách reálné klinické praxe léčby vlhké formy VPMD afliberceptem
4. Magera L., Krásný J., Pluhovský P., Veith M., Polák J.: Přehled OCT A nálezů u diabetické retinopatie T1DM
5. Kousal B., Lišková P., Kolářová H., Meliška M., Bydžovský J., Kulhánek J., Honzík T.: OCT angiografie sítnicové peripapilární mikrocirkulace u Leberovy hereditární neuropatie optiku
6. Kasl Z.: Současné využití OCT u diagnóz poškozujících nejen zrakový aparát
7. Stepanov A., Studnička J., Jirásková N.: Pachychoroidní choroby makuly
8. Hradcová Z., Němec P., Rejmont L., Ernest J., Manethová K.,  Tesař J., Hrevuš M., Červený P.: Ultra-widefield angiografie – diagnostická pomoc v léčbě hlavně cévních onemocnění sítnice 
9. Němec P.: Angio OCT – kde je skryto to kouzlo? 
10.Němec P.: B sken OCT – staré železo?  
11. Černohubá D.: Jaké jsou indikace k vyšetření OCT angiografií
 
12.30 - 13.30  oběd
 
13.30 – 15.00 3. blok   Chirurgie vitreoretinálního rozhraní   koordinátor Němec P. předsednictvo Němec P., Rusňák Š., Klofáčová E.
 
1. Rusňák Š, Belfínová Š., Doležalová J.: Náš pohled na chirurgickou léčbu idiopatické makulární díry – stále hledáme
2. Klofáčová E., Dvořák J., Hladíková Z., Niederhoferová L., Adámková H., Otrošinová M.: Význam inverzního ILM flapu v operaci idiopatické makulární díry
3. Závorková M., Procházková L., Rejholcová D.: Možnosti blokace větších IMD pomocí MLI
4. Valášková J., Krásnik V., Strmeň P., Vavrová K., Štefaničková J.: Anatomické a funkčné výsledky operácií dier makuly
5. Procházková L.: Neobvyklý případ uzavření makulární díry – kazuistika
6. Veselá Š., Studnička J., Hejsek L., Dusová J., Marák J.: Analýza vlivu prognostických faktorů na anatomické a funkční výsledky po operaci idiopatické makulární díry
7. Hejsek L., Dusová J., Marák J., Jirásková N.: Epimakulární membrána z pohledu vitreoretinálního chirurga
8. Veith M, Penčák M, Ernest A., Lalinská L.: Léčba vitreomakulární trakce intravitreální aplikací perfluoropropanu
 
15.00 – 15.15  přestávka
 
15.15 - 18.00 4. blok   Varia    koordinátor Vysloužilová D.  předsedající Vysloužilová D., Gajdošová M., Kalvodová B.
 
1. Kolář P.: Perseus – aflibercept v klinické praxi – 12 měsíční výsledky
2. Straňák Z., Popelka Š., Ardan T., Studený P., Kozák I., Vodičková-Kepková K., Šach J.: Update ve vývoji transplantační techniky nanovlákenného nosiče s primárními buňkami RPE u prasete
3. Kalvodová B., Pavlasová B., Dubská Z.: Vitrektomie u pokročilého nálezu sítnicových hemangiomů u Von Hippelova-Lindauova syndromu
4. Ernest A, Veith M.: Laserová vitreolýza - první zkušenosti
5. Krzyžánek D., Mikeska Z., Urminský J.: Reflux při intravitreální aplikaci antiVEGF
6. Pejchalová R., Gajdošová M.: Funkčné a anatomické výsledky pacientov s ruptúrou RPE liečených antiVEGF
7. Ondrejková M.: Vývoj IVT na Slovensku
8. Beránek J., Kolář P., Karkanová M., Vysloužilová D.: Pozánětlivá choroideální neovaskulární membrána léčená anti-VEGF preparátem
9. Kováčová M., Jandusová J., Červená D., Meliška M., Kalvodová B.: Tříleté zkušenosti s intravitreální léčbou ranibizumabem u diabetického makulárního edému
10. Štefaničková J., Krajčová P., Krásnik V.: Prognostické faktory vplývajúce na výslednú ostrosť zraku u očí s diabetickým edémom makuly liečených blokátormi VEGF v klinickej praxi
11. Čejka P.: Selektivní laserová terapie retinálního pigmentového epitelu u diabetického makulárního edému
12. Lalinská L.: Analýza výsledků prvního roku léčby makulárního edému u BRVO preparátem ranibizumab za období let 2013 až 2017
13. Gajdošová M., Ondrejková M.: Výsledky chirurgickej liečby endoftalmitíd po ivt injekciách
14. Mazal Z.: PEHCR - Periferní exudatívní hemorhagická chorioretinopathie
15. Červený P.: Ozurdex v léčbě RVO
16. Závorková, M., Richter, J., Král, V., Liehneová, I., Procházková, L, Stiborová, I., Rajnohová Dobiášová L., Větvička, V.: Studie sledování insuficience vitamínu D u pacientů s diabetickou retinopatií a vlivu podání vitamínu D3 a ß – glukanů (výsledky)
17. Mach R.: Může nás nález kolaterál po BRVO uklidnit?
 
Od 20.00 Společenský večer
 
Sobota 25.11.2017
 
9.00 - 11.00 5. blok   Diabetická retinopatie 
 koordinátor Ernest J. Chirurgická sekce Ernest J.
 
1. Ernest J.: (vaskulární proliferace a indikace k PPV, timing, technika)
2. Klofáčová E.: (2 kazuistiky kombinovaná léčbě anti-VEGF + PPV)
3. Kolář P.: (komplikace PDR)
4. Rusňák Š.: (proliferativní diabetická retinopatie s neovaskulárním glaukomem a řešení cestou PPV)
5. Němčanský J.: (DME refrakterní na konzervativní léčbu a indikace k PPV) 
6. Gajdošová M.: (léčba PDR)
 
Nechirurgická sekce Manethová K.
7. Studnička J.: (kombinovaná léčba DME)
8. Lofflerová V.: (management pacientů s DME -  kazuistika)
9. Manethová K.: (konzervativní léčba PDR s neovaskularizacemi terče zrakové nervu)
10. Gajdošová M.: (kazuistika léčba chronického DME)
 
11.00 - 11.15  přestávka
 
11.15 - 12.15 6. blok   Sekundární glaukomy 
 koordinátor Marešová,  předsednictvo Marešová K., Samková K., Vodrážková E.
 
1. Marešová K.: Elevace nitroočního tlaku po nitroočních injekcích
2. Samková K.: Neovaskulární glaukom 
3. Vodrážková E.: Vitreoretinálne operácie a glaukóm
4. Fichtl M.: Maligní glaukom
 
12.15 - 12.30  přestávka
 
12.30 - 13.30 7. blok   Tipy, triky, výzvy ve vitreoretinální chirurgii       koordinátor Fišer
 
1. Fišer I., Brázda F., Rubešová M.: Pneumatická dislokace submakulární hemorhagie
2. Hejsek L.: Novinky chirurgického instrumentária k jednotce Constellation®
3. Brázda F., Fišer I., Rubešová M.: Když se díra nezavírá… kazuistika/video

2.10. 2017

Sekce výukové materiály byla uvedena do života

čti více

Mílé kolegyně, milí kolegové,

právě jsem uvedl do života sekci výukové materiály. Je tam už první vlaštovka. První operační video. Další budou doufám brzy následovat.

Váš

Petr Kolář

19.9. 2017

Registrace na XVII. kongres ČVRS otevřena a zjednodušena

čti více

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé,

registrace na XVII. kongres ČVRS v Mikulově byla otevřena a zjednodušena. Stačí pouze vyplnit přihlašovací formulář.

Váš

Petr Kolář

10.9. 2017

17. kongres ČVRS, 23.-25.11.2017

Odkaz na odbornou akci

čti více

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

rád bych Vás pozval na 17. kongres České vitreoretinální společnosti, který se uskuteční ve dnech 23.11.2017 - 25.11.2017. Stejně jako v minulém roce se na Vás budeme tešit v Mikulově v hotelu Galant  www.galant.cz
Na programu budou témata, která jistě zaujmou retinální odborníky, ale doufám, že budou přínosem i pro ostatní kolegy. Koncept kongresu bude zaměřen i na mladé kolegy, kteří se chystají na atestační zkoušku.
Pevně věřím, že bude náš následující kongres stejně úspěšný, jako všechny předcházejíci.

S přáním brzkého setkání v Mikulově

Petr Kolář
Prezident ČVRS

Přihlášení na kongres

24.8. 2017

Staňte se členem ČVRS

Společnost sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a další právnické subjekty, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku.

čti více

Společnost sdružuje lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a další právnické subjekty, které spojuje zájem o vitreoretinální problematiku. Členy se mohou stát odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká vitreoretinální společnost (ČVRS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o onemocněních sítnice v co nejširších vrstvách veřejnosti. Garantuje zvyšování odborné úrovně specialistů.

Přihlaste se na přihlášení a registrace přes proLékaře.cz

24.8. 2017

Nový web České vitreoretinální společnosti

V srpnu 2017 jsme spustili novou verzi webové prezentace ČVRS.

čti více

V srpnu 2017 jsme spustili novou verzi webové prezentace ČVRS. Výhodou je zejména nově nabytá přehlednost a novou verzi ocení také uživatelé mobilních zařízení. Web je plně responsivní, což znamená, že jeho velikost se přizpůsobuje velikosti prohlížeče a tím je zajištěna snadná čitelnost.

Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1.LF UK aÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02