OCT kód

MZ ČR usilující o zavedení úhradového kódu pro OCT vyšetření přizvalo ČVRS k jednání o podmínkách uvedení úhradového OCT kódu do praxe: 
Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02