Indikační omezení úhrady

Indikační omezení úhrady pro anti-VEGF léčbu a fotodynamickou léčbu

Anti-VEGF léčbu (Lucentis, Eylea) aplikuje lékař - oftalmolog specializovaného pracoviště se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami pro léčbu tímto typem léčivého přípravku. Přípravek Lucentis a Eylea musí být podáván pouze kvalifikovaným lékařem, který má zkušenosti s aplikací intravitreální injekce.

Fotodynamickou léčbu (Visudyne) aplikuje lékař - oftalmolog specializovaného pracoviště se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami pro léčbu tímto typem léčivého přípravku.

A) Indikační omezení úhrady Lucentis

B) Indikační omezení úhrady Eylea

C) Indikační omezení úhrady Visudyne

Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02