Zápis ze schůze výboru 20.06.2017 (Praha)

Zápis ze schůze výboru České vitreoretinální společnosti ze dne 20.06.2017

Přítomni: členové výboru ČVRS – Doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., as. MUDr. Pavel Němec, MUDr. Leoš Rejmont, MUDr. Štěpán Rusňák, Ph.D., prim MUDr. Jan Ernest, Ph.D., členové dozorčí rady ČVRS – prim. MUDr. Ivan Fišer, Ph.D., MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.

omluveni: MUDr. Libor Hejsek, Ph.D, FEBO, MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., MUDr. Miroslav Veith

Přítomní členové výboru a dozorčí rady schválili program schůze.

Schválení anonce na 17. kongres ČVRS v Mikulově. Program bude rozdělen do následujících tématických bloků, každý z bloků bude mít na starost koordinátor:

  1. Odchlípení sítnice (Kolář)
  2. DME a DR (Ernest)
  3. Chirurgie VR rozhraní (Němec)
  4. Nové trendy diagnostiky (Chrapek)
  5. Sekundární glaukom (Marešová)
  6. Varia

Termín konání kongresu 23.11.2017 – 25.11.2017, místo konání Mikulov hotel Galant. Bylo rozhodnuto, že kongres budeme organizovat ve vlastní režii. Organizační výbor – hlavní organizátor Kolář, spoluorganizátoři Němec, Rejmont.

Schválen XVIII. kongres ČVRS, místo konání Brno s největší pravděpodobností hotel Voroněž, termín konání s největší pravděpodobností 8.11.2018 – 10.11.2018 (pozdější termíny nejsou volné), v jednání je pozvání zahraničních hostů na kongres.

Dále byla na žádost paní docentky Pitrové projednána možnost otevření dalšího aplikačního centra na Očním oddělení Nemocnice Karviná-Ráj. Většina přítomných vyslovila se zřízením centra souhlas. Centrum splňuje potřebné náležitosti personální i přístrojové.

Dále byla projednána žádost paní prim. Juhászové z Očního centra Agel Ostrava Vítkovice k doporučení pro zřízení dalšího centra pro léčbu pacientů s VPMD, DME a RVO pro pacienty v Moravskoslezském kraji. Cetrum již léčí pojištěnce pojišťovny 205 (Agel). Většina přítomných členů výboru s podporou tohoto centra vyslovila souhlas.

Schůze výboru dále projednala dopis paní docentky Pitrové ke změně metodiky posuzování nových center poskytujících péči o pacienty s dg VPMD, DME a RVO. Většina přítomných souhlasila s rozšířením sítě center, jak doporučuje předsedkyně ČOS. Je vhodné přehodnotit i metodiku hodnocení center, která budou poskytovat centrovou léčbu (nutnost lůžkového fondu a trvalá přítomnost vitreoretinálního chirurga). Bude nutno projednat detailně na další schůzi.

Prim. Ernest upozornil, že je potřeba vyvinout snahu, která by vedla k dostatečnému financování mladších center, která se potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Výbor tuto snahu podpořil, ale konstatoval, že centra musí sama vyvíjet tlak na management svých nemocnic s cílem získat dostatek finančních prostředků. Možnosti odborných společností zasáhnout do tohoto problému jsou omezené.

Schůze se dále vyjádřila k žádosti paní docentky Pitrové k ustavení kódu pro OCT vyšetření. Přítomní trvají na názoru z minulého roku, kde bylo ustavení tohoto kódu zamítnuto.

Dále byl odsouhlasen termín konání VR školy v příštím roce na 30.05.2018 – 02.06.2018.

Zapsal Petr Kolář

Nejčastější dotazy
Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02