Doporučené postupy

Klinické doporučené postupy při diagnostice a ošetřování akutních vitreoretinálních  stavů

Jan Ernest

Akutní vitreoretinální péče (stav) v oftalmologii zahrnuje urgentní stavy v oftalmologii vyžadující neodkladné chirurgické řešení na pracovištích (vitreoretinálních centrech) poskytujících vysoce specializovanou péči

1) Charakteristika termínu „akutní vitreoretinální stav“
2) Struktura specializovaných vitreoretinálních center
3) Management akutní vitreoretinální péče

Doporučený postup pro léčbu diabetické retinopatie

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu naleznete ZDE.

Doporučený postup pro léčbu retinálních venózních okluzí

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu naleznete ZDE.

Kontakty

Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika 1.LF UK aÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
Praha 6, 169 02